Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Festival Çocuk Kullanım Koşulları

Festival Çocuğa hoş geldiniz. Aşağıda hükümleri yazılı olan “Kullanım Koşulları”, “www.festivalcocuk.com” uzantılı web sitemizdeki (Site) hizmetlerden faydalanabilmeniz ve etkinlik iletilerini satın alabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. Sitemizi ziyaret etmekle veya kullanmakla, bu Koşulları okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı, bu koşullarla bağlı olduğunuzu, bu Koşullara ve Site ile ilgili bütün cari kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata uygun davranacağınızı açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktasınız. İlaveten, işbu Kullanım Koşulları ile, “bilet satın alma siparişinizin onaylandığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceğiniz konusunda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğinizi” de önemle belirtmek isteriz. Sibel Demir ve www.festivalcocuk.com (ikisi birlikte "Festival Çocuk" olarak anılacaktır), herhangi bir zamanda, bu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahip olup, bu koşullar, sitede ilan edilir edilmez derhal yürürlüğe girecektir. Bu nedenle lütfen sitenin bu sayfasına periyodik ve düzenli olarak bakınız. Festival Çocuktan etkinlik bileti ve sair bir hizmetin satın alınması ile ilgili olarak ise, Sitemizde yer alan, “Politikalar ve Satış Sözleşmesi” ve ayrıca “Gizlilik Beyanı” hükümlerinin okunması ve incelenmesi gerekmektedir. 


Hükümleri:

1- Sitenin içeriği ve yazılımı, Festival Çocuk ‘a ve/veya onun tedarikçilerine ait olup, Türk ve uluslararası telif hakkı mevzuatıyla korunmaktadır. Site sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması ya da değiştirilmesi yasaktır.


2- Bu Siteyi sadece kişisel kullanımınız için ziyaret etme ve görüntüleme, Siteden, etkinlikleri izleme, tanıtıcı bilgiler edinme, bilet (veya başka ürünler) satın alma ve diğer kişisel kullanımlarınız için yararlanma hakkına sahip olduğunuzu kabul etmektesiniz. Bu kapsamda, Festival Çocuk tarafından yazılı olarak yetki verilmedikçe, siteyi kişisel kullanımlarınız haricinde hiç bir şekil ve surette kullanmayacağınızı, sitedeki bilgileri/içeriği/görselleri herhangi bir amaçla kopyalamayacağınızı, yüklemeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, türev eserler yaratmayacağınızı ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğinizi veya başka bir şekilde dağıtmayacağınızı ya da sair bir hukuka aykırı ya da yetkisiz tasarrufa konu etmeyeceğinizi de kabul etmektesiniz.


3- Siteyi ziyaret ederek veya kullanarak, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirsiniz. Site dahilinde yaptığınız her işlem ve eylemdeki hukuki, cezai ya da sair her türlü sorumluluk münhasıran size aittir. Bu kapsamda Festival Çocuk ve/veya başka bir üçüncü şahsın fikri veya şahsi haklarına ya da sair haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyalarını, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri ya da sair herhangi bir bilgiyi, unsuru çoğaltmayacağınızı, kopyalamayacağınızı dağıtmayacağınızı, işlemeyeceğinizi, sair bir tasarrufa konu etmeyeceğinizi, Festival Çocuk ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunuyorsunuz. Festival Çocuk, sizin işbu kullanım koşullarına ve/veya hukuka/mevzuata aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdiğiniz faaliyetler/işlemler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda Festival Çocuk ’a herhangi bir sorumluluk yükletilirse, ilgili Kullanıcılar Festival Çocuk ’un her türlü zararını derhal tazmin edeceklerini de kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Sitemizin, izin ve yetki verilmeyen herhangi bir amaçla kullanılması ya da bu kapsamda sair bir tasarruf gerçekleştirilmesi amacıyla, Festival Çocuk ’un yazılı izni alınmaksızın, herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanılması yasaktır.

Festival Çocuk ’un çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya sair bir donanım/teçhizat kullanmayacağınızı, sitemiz altyapısı üzerine, makul olmayan veya bu alt yapıya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağınızı da kabul etmektesiniz.

Yetkisiz bilet satışı, sitenin yetkisiz çerçevelenmesi veya siteye yetkisiz bağlantı yapılması ya da sitede bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik aletin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere sitenin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır ve bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve gerekli her türlü tedbir alınacağı gibi, gerekli yasal ve idari yollara da başvurulacaktır.

4- Festival Çocuk ’u, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan yetkisiz bir şekilde kullanan kullanıcıların hak ve imtiyazları sona erdirilecektir. Özellikle, bu siteye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik sağlayan kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya sair haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Bir kullanıcının bu siteyi yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin ya da sair bir üçüncü kişinin Festival Çocuk ’a bildirimde bulunması ya da ihlalin bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması ya da Festival Çocuk ’un durumdan herhangi bir şekilde şüphelenmesi/endişe duyması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının bu siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilecektir.


5- Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka/mevzuata uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ve/veya içerikleri siteye gönderen kişilerin sorumluluğundadır. Festival Çocuk, Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin/yayınların ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka/mevzuata uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. Siteyi başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanmanız da dahil, siteyi haksız/hukuka aykırı kullanmanızdan dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları tazmin edeceğinizi de kabul etmektesiniz. Siteyi kullanırken, ilgili mevzuat hükümlerine uyacağınızı faaliyetleriniz ile ilgili olarak mevzuat hükümlerine uymamanız nedeni ile gerek Festival Çocuk ve gerekse de 3. kişiler nezdinde doğacak her türlü sorumluluğun bizzat kendinize ait olacağını, bu sorumluluklar nedeni ile Festival Çocuk ’dan rücu ‘en herhangi bir talepte bulunmayacağınızı, keza bu madde kapsamında Festival Çocuk ’a yönelebilecek olası talepleri ve zararları derhal tazmin edeceğinizi beyan, kabul ve taahhüt etmektesiniz.


6- Festival Çocuk, sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti ve taahhüt etmez. Yine, Festival Çocuk, sitede sunduğu hizmetler kapsamında kullanıcılara belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti ve/veya vaat vermemektedir. Site ve içeriği "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" esasında sunulmaktadır. Festival Çocuk, siteden yüklediğiniz dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Festival Çocuk, sitenin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil olmak üzere her türlü başka aleni veya zımni garantiyi de üstlenmemektedir. Festival Çocuk sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için hiçbir şekil ve surette sorumlu tutulamaz. Festival Çocuk, sitenin kullanılmasından ya da Festival Çocuk hizmetinin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda hiçbir garanti vermez.


7- Festival Çocuk; sitenin üçüncü şahıs kullanıcıları, Festival Çocuk kullanıcıları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının işlem ve fiillerinden dolayı sorumlu olmadığı gibi, sizlerin de siteyi ve/veya Festival Çocuk hizmetini kullanmanızla ilgili fiil, ihmal ve davranışlarınızdan dolayı hiçbir şekilde sorumlu değildir. Festival Çocuk; herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların siteyle bağlantılı veya siteye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.

8- Festival Çocuk 'un sorumluluğunu sınırlayan hükümlerden herhangi birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde, söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en aza indiren mevzuat hükmü kapsamında uygulanacak ve Festival Çocuk 'un sorumluluğu buna göre belirlenecektir.

9- Festival Çocuk, Site ‘de sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını haizdir. Festival Çocuk, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.


10- Festival Çocuk, Site üzerinden, Festival Çocuk ’un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir, yönlendirme yapabilir. Bu linkler/yönlendirmeler, web sitesini veya siteyi işleten kişinin desteklendiği ya da web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinde sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Festival Çocuk ’un herhangi bir sorumluluğu ve/veya taahhüdü yoktur.

11- Festival Çocuk, gerekli gördüğü zamanlarda site kapsamındaki hizmetleri/siteyi geçici bir süre ile askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ya da sitenin kapatılmasından dolayı Festival Çocuk ’un kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


12- İşbu Kullanım Koşulları, Festival Çocuk Satış Politikasını ve Beyanını da kapsamakta olup, Sitemizi ziyaret edenler ve Siteyi kullananlar, söz konusu Satış Politikası ve Gizlilik Beyanı hükümlerini de okuduklarını, bunları kabul ettiklerini ve anılan Politika içeriklerine riayet edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.


13- Siteyi kullanmakla, Site hakkında veya Site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. Ayrıca, Siteye ve/veya hükümlerine ilişkin herhangi bir ihtilafın doğması durumunda İzmir mahkemelerinin ve icra dairelerinin görevli ve yetkili olacağını da kabul etmektesiniz.


14- Bu Kullanım Koşullarını ihlâl ettiğiniz takdirde, Festival Çocuk Siteyi kullanmanıza son verebilir, bilet siparişiniz iptal edebilir, gelecekte Siteyi kullanmanıza engel olabilir ve/veya aleyhinize ilgili yasal yollara müracaat edebilir.